Temelji našega programa

Suverenizem

Da bi v Sloveniji v resnici dobilo oblast ljudstvo je potrebno prekiniti sedanje stanje, ko s Slovenijo dejansko upravljajo neizvoljeni globalni vplivneži preko institucij EU, ZN in drugih.

Humanizem

Središče delovanja in razvoja mora biti človek in človeku prijazno okolje ter tehnologija, v nasprotju s transhumanizmom, ki želi nadgraditi ali nadomestiti človeka.

Sonaraven razvoj

Zavzemamo se za sistematično zmanjševanje onesnaženosti okolja, Slovenija bo postala ekološka dežela, kjer je zdravje narave in ljudi največji kapital.

Globalistične sile so konec leta 2019 začele izvajati desetletja pripravljane agende za prevzem totalitarne oblasti. Za državljane Slovenije to pomeni zastrupljanje, izropanje in pospešeno umiranje. Globalizacija in transhumanizem pomenita eksistencialno grožnjo za človeštvo in človečnost. Temu se zoperstavljamo s programom suvernizma, humanizma in sonaravnega razvoja.

Temeljni vzroki stanja:

 1. Po letu 1970 je milijarderska kasta povzročila eksponencialno rast družbenih ravnovesij, propadanje družbenih in naravnih sistemov, v zadnjem obdobju izginjanje srednjega družbenega razreda, vojne, terorizem, kriminal, bolezni,…
 2. Povzročitelji eksistencialne krize človeške civilizacije z Agendo2030 in drugimi povezanimi dokumenti globalističnih institucij vsiljujejo navidezne rešitve, ki pa za državljane sveta in Slovence pomenijo digitalno suženjstvo.
 3. V jedru nakan milijarderjev je ohranjanje rentništva in monopolov, tudi in še posebej nad vso javno infrastrukturo, naravnimi virov in človekom. S tem je povezana ukinitev suverenosti nacionalnih držav, ukinitev suverenosti državljana in njegove osebne psiho-fizične integritete, ukinitev gotovine in valut, uvedba sintetične reprodukcije človeka, sintetične proizvodnje hrane.

Naši glavni cilji in ukrepi so:

 1. Takojšen preklic vseh korona ukrepov in pravna odgovornost njenih izvajalcev. Koronska kriza se ne rešuje, koronska kriza se sproti ustvarja, je projekt Svetovne banke, ki jo politika izvaja povsod po svetu z izjemo redkih držav. Zato ne bomo nikoli sodelovali z nobeno stranko, ki je danes v parlamentu.
 2. Odstop od vseh pogodb, ki so Slovenijo postavile v vlogo korporacije. Mi nismo korporacija, mi smo država Slovenija in ne bomo hlapci svetovni banki in njihovim lastnikom.
 3. Sprememba političnega sistema iz sistemsko koruptivne strankokracije v zastopanost legitimnih državljanskih interesov v Parlamentu. Izločitev vpliva privatnega kapitala na volitve. Stalna in enostavna možnost zamenjave delegatov legitimnih državljanskih skupin v zakonodajnem domu Parlamenta. Politični sistem mora omogočiti polno uveljavitev 3. člena sedaj veljavne Ustave po katerem ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
 4. Da bi v Sloveniji v resnici dobilo oblast ljudstvo je potrebno prekiniti sedanje stanje, ko s Slovenijo dejansko upravljajo neizvoljeni globalni vplivneži preko institucij EU, ZN in drugih.
 5. Načrtovanje dolgoročnega sonaravnega razvoja Slovenije bo umeščeno v Posvetovalni dom Parlamenta, ki ga bodo konstituirali nepoklicni politiki, strokovnjaki z dolgoletnimi referencami delovanja v javnem interesu.
 6. Vlada bo strokovna, postavljena in odstavljena v Parlamentu.
 7. Temelj suverenosti je monetarna suverenost, zato bo Banka Slovenije zopet umeščena v slovenski politično gospodarski prostor. Temeljna naloga BS bo usmerjanje slovenskih poslovnih bank v razvojno financiranje slovenskega gospodarstva in državljanov in popolna prekinitev nacionalnih in mednarodnih špekulativnih poslov. V primeru ukinitve eura, ali odsotnosti možnosti za razumne pogoje njegove nadaljnje uporabe, bo ponovno uveden slovenski tolar, ob razumni kontroli mednarodnih naložbenih transakcij.
 8. Država bo nudila državljanom in podjetjem sodobno, učinkovito in cenovno ugodno infrastrukturo – promet, zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, pošta, denarni sistem, pokojninski sistem, brezplačen študij in oskrba v domovih za ostarele,…
 9. Ukinitev korporativnih zavarovanj na področju zdravstva in pokojnin. Okrepitev principov solidarnosti in izločanje financializacije.
 10. Uvedena bo državno razvojno najbolj optimalna kombinacija različnih vrst lastnine – privatna, zadružna, javno dobro, državna lastnina.
 11. Država bo spodbujala zadružništvo na področjih pridelave in predelave hrane, trgovine, energetike in bančništva, s poslovno in nacionalno-gospodarsko najugodnejšo povezavo proizvajalcev, trgovcev in uporabnikov.
 12. Uvedba progresivnega obdavčenja premoženja in dohodkov z usmeritvijo odpravljanja negativnih politično ekonomskih kategorij nezasluženega dohodka in rentništva. Opredelitev naravnega obsega osebnega dohodka v razumnih in motivirajočih razponih in naravnega obsega osebnega premoženja.
 13. V mednarodnih odnosih bo Slovenija nevtralna država s politiko mirolubne koeksistence in z razvojem mednarodnih odnosov z vsem sosednjimi in oddaljenimi državami po načelu spoštovanja obojestranskih interesov.
 14. 3 letni program za 100% prehransko samooskrbo Slovenije brez glifosata in drugih pesticidov. Takojšnji izklop 5G in nadaljnji razvoj kabelskega (optični kabli) interneta. Sistematično zmanjševanje elektromagnetnega onesnaženja na celotnem ozemlju Slovenije.
 15. Moratorij za gradnjo na kmetijskih zemljiščih brez časovne omejitve. Vse stavbe v privatni ali državni lasti morajo biti vzdrževane in na voljo mladim družinam, da si lahko ustvarijo dom (imeti prazne hiše in zidati nove na kmetijskih zemljiščih je norost).
 16. Reorganizacija šolstva, ki naj ustvarja srečne in ustvarjalne ljudi. Najbolj ustvarjalni študentje morajo biti spremljani od srednje šole naprej, morajo biti sponzorirani s strani domačih firm, vključeni v podjetništvo že kot perspektivni srednješolci in po končanem študijo polno zaposleni za dobrobit našega naroda in države. Takojšnji izklop 5G in WIFI v šolah. V šole se uvede domovinska vzgoja. V šole se uvedejo predmeti kot je priprava hrane in kuhanje, ročna dela (pletenje, kvačkanje, šivanje), praktične osnove gospodinjstva. Vsak vrtec in šola – glede na zmožnosti pripadajočega zemljišča – naj ustvari nek vrt ali njivico, kjer se bo otroke učilo dela na zemlji, pridelovanja zelenjave, zelišč. Obvezno uvesti učne ure preživetja v naravi.
 17. Reorganizacija zdravstva, ki naj se zavzema za krepitev zdravja, danes zdravstvo promovira bolezen (koronska kriza je promocija bolezni), izključitev Slovenije iz WHO. Z razvojem zdravega načina življenja lahko zmanjšamo v nekaj letih stroške za zdravljenje na polovico.
 18. Sistematično zmanjševanje onesnaženosti okolja, Slovenija bo postala ekološka dežela, kjer je zdravje narave in ljudi največji kapital. Prepoved pršenja s chemtraili nad našim ozemljem.
 19. Razvoj vrhunskega turizma za premožne, ki že razumejo, da zdrava narava pomeni telesno in duševno zdravje in preživetje. Vlaganja korporacij so iz naše države naredile sužnja, korporacijske pogodbe bomo prekinili. Individualna vlaganja v nakup pa ne pomenijo političnega in gospodarskega suženjstva. Povsod po svetu (z redkimi izjemami kot som Rusija in Belorusija) pripravlja Svetovna banka pekel v obliki 5G in gensko spremenjene hrane. Slovenija lahko postane ena od držav, ki bo ohranila zdravo pamet in ne bo izvajala sistematične depopulacije (koronska kriza + 5G so elementi sistematične depopulacije).
 20. Razvoj decentraliziranega načina pridobivanja energije. Nacionalni enrgetski program za zmanjševanje vsebnosti energije v gospodarstvu in družbi. Uvajanje sodobnih kolju prijaznejših načinov proizvodnje energije.
 21. Sprejetje zakonov, ki bodo učinkovito odpravili politično in gospodarsko korupcijo
 22. Ponovna vzpostavitev teritorialne obrambe, ki je najbolj učinkovit sistem zaščite ozemeljske celovitosti
 23. Legalizirati vse vrste konoplje in ponovno oživiti proizvodnjo stotin izdelkov iz konoplje.

Naše glavne strategije so:

 1. Fronta narodne rešitve kot centralno omrežje patriotskih strokovnjakov za mobiliziranje znanja in izkušenj.
 2. Povezovanje z vsemi organiziranimi silami za ozaveščanje in organiziranje državljanov od najmanjših loklanih skupnosti, do pokrajinskih povezav in nacionalne povezave.
 3. Strokovno in operativno povezovanje z vsemi posamzniki in skupinami po svetu z enakimi temeljnimi usmeritvami – v humanizem in suverenizem.
 4. Kratkoročno povezovanje za sodelovanje v okviru sedanjega političnega in volilnega sistema.
 5. Prizadevanja za plebiscitarni referendum o vzpostavitvi dejanske oblasti ljudstva v državi in uveljavitvi nacionalne suverenosti.

V Sloveniji se bomo temu zločinskemu naklepu uprli z našim znanjem in z vsemi pravnimi sredstvi, Slovenijo bomo vrnili Slovencem. FNR postavlja na prvo mesto resnicoljubnost in ljubezen do življenja in predvsem naših otrok, ki jih je koronski fašizem najbolj prizadel. Otroci so prihodnost našega naroda, njihovo duševno in telesno zdravje je naša največja vrednota.

Postani del spremembe!

Naroči se na naše novice